5 ważnych zasad bezpieczeństwa w warsztacie

Prowadzenie własnego warsztatu wiąże się z koniecznością przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Pozwoli to niemal całkowicie wyeliminować ryzyko wystąpienia groźnych dla zdrowia wypadków w miejscu pracy. Wykonywanie codziennych obowiązków będzie dzięki temu nie tylko bezpieczniejsze, ale i zdecydowanie bardziej komfortowe. Poznaj 5 najważniejszych zasad bezpieczeństwa w warsztacie.

Zadbaj o porządek w miejscu pracy

Utrzymanie stałego porządku na stanowisku pracy to najważniejsza zasada, mająca bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracowników. W warsztacie powinno przeprowadzać się również okresowe prace remontowe oraz konserwacyjne. Regularne sprzątanie oraz właściwe segregowanie narzędzi i pozostałych przedmiotów używanych na co dzień jest niezwykle istotne. Warto używać do tego dedykowanych akcesoriów, takich jak skrzynki czy organizery narzędziowe Kistenberg. Stanowisko pracy należy dostosować do potrzeb osoby aktualnie z niego korzystającej. Ułatwi to pracownikowi wykonywanie wszelkich zleconych mu zadań, a także wpłynie na jego większą efektywność. Po zakończonej pracy każdy pracownik powinien zostawić stanowisko w takim samym stanie, w jakim je zastał.

Przywiązuj uwagę do prawidłowego oświetlenia i właściwej temperatury

Aby warsztat był pomieszczeniem bezpiecznym dla pracowników,  musi spełniać szereg norm i wymagań technicznych. Każdy warsztat musi być przystosowany do rodzaju wykonywanych w nim prac oraz ilości zatrudnionych pracowników. Bardzo ważne jest właściwe oświetlenie oraz utrzymywanie optymalnej temperatury wewnątrz budynku. Oświetlenie w warsztacie musi umożliwiać dobrą widoczność zarówno całej hali, jak i poszczególnych stanowisk. Musi być również dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy. Użyte światło nie może męczyć oczu i powodować bólu głowy. Ważne, by światło wiernie odwzorowywało naturalne barwy, co znacznie ułatwi realizowanie zleconych zadań.

Kontroluj poziom hałasu

Praca w nadmiernym hałasie nie jest ani komfortowa, ani bezpieczna. Przebywanie w hałasie powyżej dopuszczalnego poziomu decybeli grozi poważnym uszczerbkiem narządu słuchu. Biorąc pod uwagę fakt, że warsztat jest miejscem, w którym nie da się uniknąć dużego hałasu, jego poziom należy stale kontrolować. W razie potrzeby trzeba podjąć niezbędne kroki prowadzące do redukcji podwyższonego poziomu. Każdy pracownik powinien być wyposażony w słuchawki wygłuszające lub inny ochronnik słuchu. Akcesoria te nie tylko chronią uszy, ale również zwiększają komfort przebywania w głośnym pomieszczeniu.

Zabezpiecz materiały łatwopalne

Poziom bezpieczeństwa w warsztacie zwiększy także odpowiednie zabezpieczenie wszystkich materiałów łatwopalnych znajdujących się w środku. To ważna zasada, o której pamiętać powinna każda osoba pracująca w pomieszczeniach tego typu. Materiały łatwopalne muszą być właściwie oznaczone i przechowywane w specjalnych, przeznaczonych do tego pojemnikach. Nie mogą być one składowane w pobliżu grzejników oraz punktów świetlnych. W najbliższej odległości materiałów niebezpiecznych nie można używać otwartego ognia. Musi znajdować się tam również sprzęt gaśniczy. Stosowanie się do tych zaleceń znacząco redukuje ryzyko powstania pożaru lub wybuchu któregoś z materiałów łatwopalnych.

Nie zapominaj o odzieży ochronnej

Każdy pracownik profesjonalnego warsztatu powinien nosić odzież ochronną. Na komplet odzieży składa się nie tylko kombinezon, ale także okulary oraz rękawice. Odzież musi być dostosowana do panujących na stanowisku warunków i występujących tam zagrożeń. Należy pamiętać też o komforcie pracownika. Wybrany kombinezon nie może krępować jego ruchów i przez to utrudniać mu pracy. Rozmiar kombinezonu trzeba dopasować do wzrostu i wagi pracownika. W domowym warsztacie noszenie odzieży ochronnej nie jest obowiązkowe, jednak warto to robić w celu poprawy bezpieczeństwa i własnego komfortu. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na zakup kombinezonu, zainwestuj przynajmniej w dobrej jakości gogle robocze i rękawice ochronne.